Jiha Jahari

娜吉哈 (Nàjíhā) merupakan seorang pelajar jurusan Bahasa Mandarin di Beijing Foreign Studies University, gemar menulis untuk berkongsi cerita dan rasa.
Scroll to Top